พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ (สิงหล: දේවානම්පිය තිස්ස; บาลี: เทวานมฺปิยติสฺส) เป็นพระมหากษัตริย์สิงหลผู้ครองกรุงอนุราธปุระระหว่าง พ.ศ. 236 – 276 ซึ่งเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชได้มาถึงลังกาทวีปเป็นครั้งแรก[1] ข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับรัชสมัยของพระองค์มักมาจากคัมภีร์มหาวงศ์

พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
พระเจ้ากรุงอนุราธปุระ
ครองราชย์พ.ศ. 236 – 276
ก่อนหน้าพระเจ้ามุฏาสีวะ
ถัดไปUttiya
สวรรคตพ.ศ. 276
คู่อภิเษกพระนางอนุฬา
ราชสกุลราชวงศ์วิชัย
พระราชบิดาพระเจ้ามุฏสีวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

อ้างอิง

แก้