พระเจ้าหวัวเจี่ย

พระเจ้าหวัวเจี่ย (จีน: 羌甲) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1410 - 1385 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 25 ปี เมื่อ 1385 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าจูติง พระราชโอรสในพระเจ้าจูซินขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าหวัวเจี่ย
1410 - 1385 ปีก่อนคริสตกาล
พระบรมนามาภิไธยหวัวเจี่ย
พระปรมาภิไธยพระเจ้าหวัวเจี่ย
ครองราชย์25 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้าจูซิน
รัชกาลถัดไปพระเจ้าจูติง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาพระเจ้าจูอี่
พระราชบุตรพระเจ้าหนานเกิง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าหวัวเจี่ย ถัดไป
พระเจ้าจูซิน   พระมหากษัตริย์จีน
(1410 - 1385 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าจูติง