พระเจ้าจู่ซิน

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าจูซิน)

พระเจ้าจู่ซิน (จีน: 祖辛) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 14 แห่งราชวงศ์ชางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1426 - 1410 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชศกที่ 16 (เมื่อ 1410 ปีก่อนคริสตกาล) พระองค์สวรรคต พระเจ้าจูหวัวเจี่ย พระอนุชาขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าจู่ซิน
1445 - 1426 ปีก่อนคริสตกาล
พระบรมนามาภิไธยจู่ซิน
พระปรมาภิไธยพระเจ้าจู่ซิน
ครองราชย์16 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้าจู่อี่
รัชกาลถัดไปพระเจ้าวั่วเจี่ย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาพระเจ้าจู่อี่
พระราชบุตรพระเจ้าจู่ติง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าจู่ซิน ถัดไป
พระเจ้าจู่อี่   พระมหากษัตริย์จีน
(1426 - 1410 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าวั่วเจี่ย