พระเจ้าจูซิน

พระเจ้าจูซิน (จีน: 祖辛) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 14 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1426 - 1410 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 16 ปี เมื่อ 1410 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าจูหวัวเจี่ย พระอนุชาขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าจูซิน
1445 - 1426 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย จูซิน
พระปรมาภิไธย พระเจ้าจูซิน
ครองราชย์ 16 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าจูอี่
รัชกาลถัดไป พระเจ้าหวัวเจี่ย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าจูอี่
พระราชบุตร พระเจ้าจูติง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าจูซิน ถัดไป
พระเจ้าจูอี่   พระมหากษัตริย์จีน
(1426 - 1410 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าหวัวเจี่ย