พระเจ้าหนานเกิง

พระเจ้าหนานเกิง (จีน: 南庚) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 17 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1353 - 1324 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 29 ปี เมื่อ 1324 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าหยางเจี่ย พระราชโอรสในพระเจ้าจูติงขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าหนานเกิง
1353 - 1324 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย จือเกิง
พระปรมาภิไธย พระเจ้าหนานเกิง
ครองราชย์ 29 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าจูติง
รัชกาลถัดไป พระเจ้าหยางเจี่ย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าหวัวเจี่ย

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าหนานเกิง ถัดไป
พระเจ้าจูติง   พระมหากษัตริย์จีน
(1353 - 1324 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าหยางเจี่ย