พระเจ้าจูติง

พระเจ้าจูติง (จีน: 祖丁) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 16 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1385 - 1353 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 32 ปี เมื่อ 1353 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าหนานเกิง พระราชโอรสในพระเจ้าหวัวเจี่ยขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าจูติง
1385 - 1353 ปีก่อนคริสตกาล
พระบรมนามาภิไธยจูติง
พระปรมาภิไธยพระเจ้าจูติง
ครองราชย์32 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้าหวัวเจี่ย
รัชกาลถัดไปพระเจ้าหนานเกิง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาพระเจ้าจูซิน
พระราชบุตรพระเจ้าหยางเจี่ย,พระเจ้าผันเกิง,พระเจ้าเซี้ยวซิน,พระเจ้าเซี้ยวอี้

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าจูติง ถัดไป
พระเจ้าหวัวเจี่ย   พระมหากษัตริย์จีน
(1410 - 1385 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าหนานเกิง