พระเจ้าผันเกิง

พระเจ้าผันเกิง (จีน: 盤庚) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 19 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1290 - 1263 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 28 ปี เมื่อ 1263 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าเซี้ยวซิน พระอนุชาขึ้นสืบราชวงศ์

พระเจ้าผันเกิง
1290 - 1263 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย จือซุน
พระปรมาภิไธย พระเจ้าผันเกิง
ครองราชย์ 28 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าหยางเจี่ย
รัชกาลถัดไป พระเจ้าเซี้ยวซิน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าจูติง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าผันเกิง ถัดไป
พระเจ้าหยางเจี่ย   พระมหากษัตริย์จีน
(1290 - 1263 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าเซี้ยวซิน