สมเด็จพระเจ้าลีเฮา (ตองงา: Līhau) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าฟางาโอเนโอเนกับพระมเหสีไม่ทราบชื่อ สำหรับปีพระราชสมภพและปีที่สิ้นพระชนม์ รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยังมีไม่เพียงพอ[2] พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรากฏพระนามเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าโกฟูตู[3] สำหรับรัชกาลนี้ยังคงประทับอยู่ในบริเวณเกาะโตงาตาปูเหมือนในรัชสมัยของพระเจ้าอะโฮเออิตู

พระเจ้าลีเฮา
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
รัชสมัยไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าฟางาโอเนโอเน
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าโกฟูตู
พระมเหสีไม่มีข้อมูล
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าโกฟูตู
ราชวงศ์ตูอีโตงา
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าฟางาโอเนโอเน
พระราชมารดาไม่ทราบ

พงศาวลี แก้

รายการอ้างอิง แก้

  1. Robert D. Craig, Dictionary of Polynesian Mythology (New York: Greenwood press, 1898), 296.
  2. "BACKGROUND TO TONGAN SOCIETY AT THE TIME OF CAPTAIN COOK'S VISITS" (PDF). The Journal of the Polynesian Society. 12 January 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-12-09. สืบค้นเมื่อ 2014-01-12.
  3. "TU'I TONGA Lihau (d. date unknown)". familytreemaker. 12 January 2014.