พระเจ้าฟากานาอะนาอา

พระเจ้าฟากานาอะนาอา (ตองงา: Fakana’ana’a) เป็นตูอีโตงาพระองค์ที่ 34 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าฟาตาเฟฮี ตูอิปูโลตูที่ 1 ตูอีโตงารัชกาลก่อนหน้ากับพระนางมานูนาซึ่งมีสถานะเป็นพระมเหสีรอง[1] พระองค์ได้รับราชสมบัติจากการสนับสนุนของพระนางฮาลาเอวาลูโมเฮโอโฟ ซึ่งเป็นพระมเหสีหลักของพระราชบิดา ซึ่งพระนางฮาลาเอวาลูได้รับพระองค์เป็นพระราชบุตรบุญธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะต้องสิ้นพระชนม์ตามพระสวามี หากมีสภาวะเป็นหมันและไม่มีพระราชบุตรดูแลพระองค์ต่อ และโมเฮโอโฟจากอภิเษกสมรสใหม่ไม่ได้[2] พระองค์ทราบข่าวการได้รับราชสมบัติขณะประทับอยู่และรับการสักที่โมอูงาโอเน ฮาอะไปกับพระอัยกา (บิดาของพระมารดา) ผู้มีศักดิ์เป็นหัวหน้าชุมชนของที่แห่งนั้น[3] พระองค์อภิเษกสมรสกับโตโงเตอา ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระขนิษฐาของพระมารดาเลี้ยง โดยนักวิชาการคาดว่าเป็นไปเพื่อสร้างหลักประกันให้ตูอีโตงาพระองค์ต่อไปสืบสายจากราชตระกูลของตน และเสริมสร้างสร้างอิทธิพลของตูอิกาโนกูโปลูให้สูงขึ้น[4] เมื่อพระองค์สวรรคต พระเจ้าฟาตาเฟฮี ตูอิปูโลตูที่ 2 พระราชโอรสของพระองค์เป็นผู้สืบตำแหน่งตูอีโตงา

พระเจ้าฟากานาอะนาอา
ตูอิโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
ครองราชย์ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าฟาตาเฟฮี ตูอิปูโลตูที่ 1
รัชกาลถัดไปพระเจ้าฟาตาเฟฮี ตูอิปูโลตูที่ 2
สวรรคตค.ศ. 17XX
พระมเหสีโตโงเตอาโมเฮโอโฟ
พระราชบุตรพระโอรส 2 พระองค์
พระธิดา 6 พระองค์
ราชวงศ์ตูอีโตงา
พระราชบิดาพระเจ้าฟาตาเฟฮี ตูอิปูโลตูที่ 1
พระราชมารดามานูนา

อ้างอิง แก้

อ้างอิง แก้

  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". royalark. สืบค้นเมื่อ 19 March 2021.
  2. 'Ilaiu, p.81
  3. Māhina, p.183
  4. 'Ilaiu, p.81

แหล่งข้อมูล แก้

  • Māhina, ’Okusitino (1992). The Tongan Traditional History TALA-E-FONUA. A Vernacular Ecology-Centred Historico-Cultural Concept (PhD). Australian National University.
  • 'Ilaiu, Siaosi L. (2007). The Tu'i Kanokupolu Matai Establishment and Why whould Tu'i Tonga Fuanunuiava have vied to become one? (MPhil). Massey University.