เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์ ประสูติวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกษร สนิทวงศ์ สิ้นพระชนม์วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 พระชันษา 9 ปี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์

พระนาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์
พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434
สิ้นพระชนม์ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร สนิทวงศ์

พระราชกรณียกิจแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้นำทุนทรัพย์สมบัติของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์ ไปสร้างโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร(โรงเรียนเบญจมบพิตร ในอดีต )หลังจากพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข