พระเจ้าช้างเผือก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระเจ้าช้างเผือก เป็นราชสมัญญานามของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงครอบครองช้างเผือกไว้ประดับบารมี มีด้วยกันหลายพระองค์ ได้แก่