พระเจ้าช็องจงที่ 2 แห่งโครยอ

พระเจ้าช็องจงที่ 2 แห่งโครยอ (เกาหลี정종; ฮันจา靖宗; อาร์อาร์Jeongjong; เอ็มอาร์Chŏngjong; พ.ศ. 1561 - พ.ศ. 1589) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 10 ของราชวงศ์โครยอแห่งเกาหลี ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1577 ถึง พ.ศ. 1589 พระองค์เป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ของพระเจ้าฮย็อนจงแห่งโครยอ และเป็นพระอนุชาของพระเจ้าทอกจงแห่งโครยอ สมัยของพระองค์นั้นทรงเป็นจักรพรรดิที่ถูกประชาชนส่วนใหญ่ต่อต้านหรือไม่ชอบ พระองค์มีรับสั่งให้ต่อเติมป้อมปราการทางเหนือของอาณาจักร ตั้งแต่ปีแรกที่พระองค์ขึ้นครองราชย์นั้น ถูกรุกรานจากเผ่าคิตัน มีรับสั่งให้สร้างกำแพงและป้อมปราการที่สร้างมานานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิองค์ก่อนๆ และในสมัยของพระองค์ได้สร้างสำเร็จบริบูรณ์ แต่ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ได้ทรงนำเอาตราการสืบทอดรัชทายาทเก็บไว้จนสิ้นพระชนม์

พระเจ้าช็องจงที่ 2 แห่งโครยอ
ฮันกึล
정종
ฮันจา
靖宗
อาร์อาร์Jeongjong
เอ็มอาร์Chŏngjong
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
신조
ฮันจา
申照
อาร์อาร์Sinjo
เอ็มอาร์Sinjo

พระเจ้าจองจงเสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1046 รวมพระชนมายุได้ 28 พรรษา

พระราชวงศ์

แก้
 • พระมเหสี
  1. พระมเหสีย็องซิน ตระกูล ฮัน (용신왕후 한씨, 容信王后)
  2. พระมเหสีย็องอึย ตระกูล ฮัน (용의왕후 한씨, 容懿王后)
  3. พระมเหสีย็องมก ตระกูล ลี (용목왕후 이씨, 容穆王后)
 • พระชายา
  1. พระชายายองจอลด็อกบี ตระกูล คิม 용절덕비 김씨 (容節德妃)
 • พระสนม
  1. องค์หญิงย็อนชัง ตระกูล โน 연창궁주 노씨 (延昌宮主)
 • พระราชโอรส
  1. องค์ชายแอซ็อง 애상군 (哀殤君) พระราชโอรสของพระนางย็องอึย ตระกูล ฮัน
  2. องค์ชายนักรังฮู 낙랑후 (樂浪侯) พระราชโอรสของพระนางย็องอึย ตระกูล ฮัน
  3. องค์ชายแคซองฮู 개성후 (開城侯) พระราชโอรสของพระนางย็องอึย ตระกูล ฮัน
ก่อนหน้า พระเจ้าช็องจงที่ 2 แห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าทอกจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1577 - พ.ศ. 1589)
  พระเจ้ามุนจง