พระเจ้าจู้ (จีน: ) เป็นพระมหากษัตริย์จีนโบราณรัชกาลที่ 7 สมัยราชวงศ์เซี่ย ป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเซ่าคัง ทรงครองราชย์ระหว่างปี 1985 ปีก่อนคริสตกาล - 1968 ปีก่อนคริสตกาล รวมทั้งสิ้น 17 ปี กระทั่ง 1968 ปีก่อนคริสตกาล เสด็จสวรรคต พระเจ้าไหวย พระราชโอรสขึ้นสืบราชสมบัติต่อมา

พระเจ้าจู้
1985 ปีก่อนคริสตกาล - 1968 ปีก่อนคริสตกาล

จู้
พระเจ้าจู้
ครองราชย์1985 - 1968 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าเซ่าคัง
รัชกาลถัดไปพระเจ้าไหวย
พระราชบุตรพระเจ้าไหวย
พระราชบิดาพระเจ้าเซ่าคัง
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต1968 ปีก่อนคริสตกาล

เหตุการณ์ในรัชสมัย [1]แก้ไข

  • ในปีที่ 5 ของรัชกาล - พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากหยวนไปที่เล่าสู
  • ในปีที่ 8 ของรัชกาล - มวยจีนเกิดขึ้นครั้งแรก

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าจู้ ถัดไป
พระเจ้าเซ่าคัง   พระมหากษัตริย์จีน
(1985 ปีก่อนคริสตกาล - 1968 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าไหวย|}