พระเจ้าจู้ (จีน: ) เป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเซ่าคัง ครองราชย์ระหว่าง 1985 – 1968 ปีก่อนคริสตกาล รวมทั้งสิ้น 17 ปี กระทั่ง 1968 ปีก่อนคริสตกาลก็เสด็จสวรรคต พระเจ้าไหฺวพระราชโอรสขึ้นสืบราชสมบัติต่อมา

พระเจ้าจู้
พระมหากษัตริย์เซี่ย
ครองราชย์1985 – 1968 ปีก่อนคริสตกาล (17 ปี)
พระองค์ก่อนพระเจ้าเซ่าคัง
พระองค์ถัดไปพระเจ้าไหฺว
สวรรคต1968 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบุตรพระเจ้าไหฺว
ราชวงศ์ราชวงศ์เซี่ย
พระราชบิดาพระเจ้าเซ่าคัง

ในปีที่ 5 ของรัชกาลพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากหยวนไปที่เล่าสูและในปีที่ 8 ของรัชกาลมวยจีนถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า พระเจ้าจู้ ถัดไป
พระเจ้าเซ่าคัง   พระมหากษัตริย์จีน
(1985 ปีก่อนคริสตกาล - 1968 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าไหวย