พระเจ้าไหฺว

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าไหวย)

พระเจ้าไหฺว (อังกฤษ: Huai of Xia) เป็นพระมหากษัตริย์จีนโบราณ รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์เซี่ย พระองค์อาจทรงปกครอง 44 ปี เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจู้ รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์เซี่ย[1]

พระเจ้าไหฺว
พระบรมนามาภิไธยไหฺว
พระปรมาภิไธยพระเจ้าไหฺว
ครองราชย์1968 - 1924 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนพระเจ้าจู้
รัชกาลถัดไปพระเจ้าหมาง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาพระเจ้าจู้
พระราชบุตรพระเจ้าหมาง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าไหฺว ถัดไป
พระเจ้าจู้   พระมหากษัตริย์จีน
(1968 ปีก่อนคริสตกาล - 1924 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าหมาง