พระเจ้าไหฺว (จีน: ) เป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจู้[1] ครองราชย์ระหว่าง 1968 – 1924 ปีก่อนคริสตกาล รวมทั้งสิ้น 44 ปี

พระเจ้าไหฺว
พระมหากษัตริย์เซี่ย
ครองราชย์1968 – 1924 ปีก่อนคริสตกาล (44 ปี)
พระองค์ก่อนพระเจ้าจู้
พระองค์ถัดไปพระเจ้าหมาง
พระราชบุตรพระเจ้าหมาง
ราชวงศ์ราชวงศ์เซี่ย
พระราชบิดาพระเจ้าจู้

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าไหฺว ถัดไป
พระเจ้าจู้   พระมหากษัตริย์จีน
(1968 ปีก่อนคริสตกาล - 1924 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าหมาง