พระเจ้ากเย (เกาหลี: 계왕; ?-346, r. 344-346) กษัตริย์องค์ที่ 12 แห่งอาณาจักรแพ็กเจหนึ่งในสามราชอาณาจักรเกาหลี

พระเจ้ากเย
ฮันกึล계왕
ฮันจา契王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงGye-wang

ตามบันทึกซัมกุก ซากิ กล่าวว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าบุนซอ แต่เมื่อพระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์พระเจ้าบีรยูจึงขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากในขณะนั้นพระองค์ยังทรงพระเยาว์มาก เมื่อพระเจ้าบีรยูสิ้นพระชนม์พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ากเยแห่งอาณาจักรแพกเจ พระองค์ทรงชำนาญด้านการยิงธนูและการขี่ม้า

พระองค์ทรงทำการชิงอำนาจกับเหล่าเชื้อพระวงศ์สามสายของอาณาจักรแพกเจก่อนขึ้นครองราชย์ คือ สายพระเจ้าโชโก สายพระเจ้าโกอี และสายพระเจ้าบีรยู พระองค์สามารถชนะองค์ชายกึนโชโกพระราชโอรสของพระเจ้าบีรยู พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ากเย