พระเจ้าบุนซอ (เกาหลี: 분서왕; ไม่มีข้อมูล-ค.ศ. 304) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งอาณาจักรแพ็กเจหนึ่งในสามราชอาณาจักรเกาหลี ทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 298-304

พระเจ้าบุนซอ
ฮันกึล분서왕
ฮันจา汾西王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงBunseo-wang

พระเจ้าบุนซอเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแชกกเย ทรงเตรียมติดต่อกองทหารของจีนให้มาช่วยลอบสังหารพระบิดาของพระองค์เอง ในค.ศ.304 พระองค์ได้ยึดครองพื้นที่ทางภาคตะวันตกของจีน ตามหนังสือซัมกุกยูซากล่าวว่าพระองค์ถูกลอบสังหารโดยเจ้าเมือง เมืองหนึ่งของจีนโดยการวางยาพิษทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์ พระโอรสของพระองค์นั้นได้เป็นกษัตริย์แห่งแพกเจพระองค์ที่ 12 คือ พระเจ้ากเย

ก่อนหน้า พระเจ้าบุนซอ ถัดไป
พระเจ้าแชกกเย กษัตริย์แห่งแพคเจ
(ค.ศ. 298 - ค.ศ.304)
พระเจ้าบีรยู|}