พระเจ้าบุนซอ

พระเจ้าบุนซอ (Bunseo) (ไม่มีข้อมูล-ค.ศ. 304)กษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งอาณาจักรแพกเจหนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลี ทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. 298-304

พระเจ้าบุนซอ
ฮันกึล분서왕
ฮันจา汾西王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงBunseo-wang


พระเจ้าบุนซอเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแชกกเย ทรงเตรียมติดต่อกองทหารของจีนให้มาช่วยลอบสังหารพระบิดาของพระองค์เอง ในค.ศ.304 พระองค์ได้ยึดครองพื้นที่ทางภาคตะวันตกของจีน ตามหนังสือซัมกุกยูซากล่าวว่าพระองค์ถูกลอบสังหารโดยเจ้าเมือง เมืองหนึ่งของจีนโดยการวางยาพิษทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์ พระโอรสของพระองค์นั้นได้เป็นกษัตริย์แห่งแพกเจพระองค์ที่ 12 คือ พระเจ้ากเย