พระเจริญราชเดช (ฮึง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม)

พระเจริญราชเดช (ท้าวไชยวงษา ฮึง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) เป็นบุตรพระยาขัติยวงษา (สีลัง) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด เกิดที่เมืองร้อยเอ็ด เมื่อแรกตั้งเมืองมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวไชยวงษา ฮึง เป็นราชวงษ์ เมืองมหาสารคาม ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวงษ์ ฮึง เป็น อุปฮาช เมืองมหาสารคาม

พระเจริญราชเดช
(ท้าวไชยวงษา ฮึง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม)
เจ้าเมืองมหาสารคาม
ก่อนหน้า พระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย กวด ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม)
ถัดไป อุปฮาด (เถื่อน รักษิกจันทร์)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ร้อยเอ็ด
เสียชีวิต พ.ศ. 2443
มหาสารคาม
ศาสนา ศาสนาพุทธ

พ.ศ. 2422 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้อุปฮาต ฮึง เป็น พระเจริญราชเดช และเป็นเจ้าเมืองมหาสารคาม คนที่ 2

ก่อนหน้า พระเจริญราชเดช (ฮึง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) ถัดไป
พระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย กวด ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) 2leftarrow.png Mahasarakam logo.gif
เจ้าเมืองมหาสารคาม,
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

(พ.ศ. 2422-2443)
2rightarrow.png อุปฮาด (เถื่อน รักษิกจันทร์)


อ้างอิงแก้ไข

http://www.mahasarakham.go.th/index.htm Archived 2012-03-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

http://www.bl.msu.ac.th/bailan/sarakham/histrory/kham.asp