พระอินทรสมาจาร (เงิน อินทสโร)

พระอินทรสมาจาร
(เงิน อินทสโร)
หลวงพ่อเงิน
เกิด1 สิงหาคม พ.ศ. 2431
มรณภาพ13 มีนาคม พ.ศ. 2518
อายุ87
อุปสมบท9 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
พรรษา66
วัดวัดอินทรวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

หลวงพ่อเงิน อินทสโร ท่านเกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2431 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านหนองน้ำขาว ตำบลคู จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายโต๊ะ และ นางแก้ว ศรีสุวรรณ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 พัทธสีมาวัดคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 โดยมี พระครูอินทเขมา (ห้อง พุทธรกขิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการขำ วัดเทพอาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ฟั่น วัดเทพอาวาสเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า อินทสโร หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่ตำบลดอนไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิมาโดยตลอดและ ได้ปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆ มากมาย เช่น พระพิมพ์สมเด็จ ปี 2485 เรียกว่า รุ่นอินโดจีน พระพิมพ์โคนสมอซุ้มเรือนแก้ว แบบพระประจำวันเกิด เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่เงิน สร้างอนุสรณ์เมื่ออายุครบ 7 รอบ ปี 2515 6. ผ้ายันต์หัวใจจงอางศึก ทำด้วยผ้าจีวรห่มหลวงพ่อโต ทำปี 2511 และท่านได้เรียนพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดปรินายก ตำบลบ้านพานถม อำเภอพระนคร ในปี พ.ศ. 2457 จนถึงปี พ.ศ. 2467 ท่านได้รับการแต่งตั้งเบญจมบพิตร เจ้าคณะแขวงกลาง ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และได้ลงมือก่อสร้างองค์หลวงพ่อโตที่คงค้างอยู่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของท่าน ในปี พ.ศ. 2470 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนถึงกาลมรณภาพเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ้างอิงแก้ไข