พระอาทิตย์ตกคือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์หายตัวไปจากฟ้า

พระอาทิตย์ตกที่ โปร์ตูกอวู ทางฝั่งด้านตะวันตกของโปรตุเกส

ดวงอาทิตย์จะตกลงไปอย่างสมบูรณ์เมื่อดวงอาทิตย์ทั้งดวงไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไป ดังนั้นระยะเวลาเฉลี่ยของกลางวันนั้นจึงยาวนานกว่ากลางคืนเล็กน้อย เพราะกลางคืนจะเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์หายไปอย่างสมบูรณ์และสิ้นสุดเมื่อเห็นดวงอาทิตย์ครั้งแรก เนื่องจากการสะท้อนในบรรยากาศจะทำให้ยังคงสว่างอยู่ ดังนั้นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกจะไม่เหมือนกับช่วงเวลาที่มืด

เวลาระหว่างช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ได้ตกในขณะที่ยังตกอย่างไม่สมบูรณ์เรียกว่า "สนธยา" ช่วงเวลาที่ขอบด้านแรกของดวงอาทิตย์หายไปจากขอบฟ้าจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกอย่างสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 4 นาที ระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและละติจูดของการสังเกตการณ์ ถ้าสังเกตการณ์จากเส้นศูนย์สูตรจะใช้เวลามากกว่า 2 นาที ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกมักถูกมองว่าเป็นจุดสิ้นสุดของวัน