พระสนมเซียว (? – 6 พฤศจิกายน 1198) พระสนมเอกในตำแหน่ง เซียวซูเฟย (蕭淑妃) พระสนมเอกใน จักรพรรดิถังเกาจง (หลี่จื้อ) จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์ถัง พระองค์เป็นที่โปรดปรานขององค์จักรพรรดิมากโดยมีพระราชโอรส 1 พระองค์และพระราชธิดา 2 พระองค์

พระองค์มีพระประวัติน้อยมากแต่สันนิษฐานว่าได้เข้ามาถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาตั้งแต่รัชสมัย จักรพรรดิถังไท่จง จักรพรรดิองค์ที่ 2 พระราชบิดาของจักรพรรดิเกาจงครั้งองค์จักรพรรดิเกาจงยังคงเป็นองค์ชายรัชทายาทโดยพระองค์มีพระประสูติกาลพระโอรสองค์แรกคือองค์ชาย หลี่ซู่เจี๋ย เมื่อ พ.ศ. 1188 หรือก่อนที่องค์ชายรัชทายาทจะขึ้นสืบราชบัลลังก์ใน พ.ศ. 1192 ต่อมาจักรพรรดิเกาจงได้แต่งตั้งให้บาทบริจาริกาแซ่เซียวเป็นพระสนมซู่เฟยซึ่งเป็นพระสนมขั้น 2

ต่อมา จักรพรรดินีหวัง จักรพรรดินีในจักรพรรดิเกาจงได้วางแผนให้องค์จักรพรรดิรับ อู่เม่ยเหนียง อดีตพระสนมในจักรพรรดิไท่จงซึ่งจักรพรรดิเกาจงเคยมีสัมพันธ์มาก่อนตั้งแต่เป็นองค์ชายรัชทายาทซึ่งต่อมาคือจักรพรรดินี บูเช็กเทียน เข้ามาเป็นพระสนมเอกเพื่อหวังจะให้จักรพรรดิเกาจงลืมพระสนมเซียวและจะได้กำจัดพระสนมอู่ไปพร้อมกับพระสนมเซียวแต่ในท้ายที่สุดจักรพรรดินีหวังและพระสนมเซียวก็ถูกพระสนมอู่วางแผนใส่ร้ายจนถูกปลดเป็นสามัญชนและประทานยาพิษจนสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 1198