พระนางชินด็อกแห่งชิลลา

สมเด็จพระราชินีชินด็อกแห่งซิลลา (ครองราชย์ ค.ศ. 647 - ค.ศ. 654[1]) สมเด็จพระราชินีแห่งอาณาจักรซิลลา หนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลี กษัตริย์ลำดับที่ 28 แห่งอาณาจักรซิลลา และเป็นราชินีพระองค์ที่สองที่ปกครองของต่อจากสมเด็จพระราชินีชอนด็อกแห่งชิลลา ในรัชสมัยของพระราชินีชินด็อกแห่งซิลลา ชิลลาทำสงครามกับแพกเจ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ราชวงศ์ถัง

พระนางชินด็อกแห่งชิลลา
Royal Tomb of Queen Jindeok.jpg
พระราชินีแห่งชิลลา
ครองราชย์ค.ศ. 647 - ค.ศ. 654
ราชาภิเษกค.ศ. 647
ราชาภิเษกค.ศ. 647
ก่อนหน้าช็อนด็อก
ถัดไปมูยอล
พระนามเต็ม
สมเด็จพระราชินีชินด็อกแห่งชิลลา
ราชวงศ์ราชวงศ์ชิลลา
พระบิดาคัลมุนวัง กุกบัน
พระมารดาองค์หญิงวอนมยอง จากตระกูลปาร์ค
ประสูติองค์หญิงซึงมาน
สวรรคตค.ศ. 654
สมเด็จพระราชินีชินด็อกแห่งซิลลา
ฮันจา女王眞德

พระนางสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชิลลาและเพิ่มความในการป้องกันมากขึ้นและสร้างความความสัมพันธ์กับจีนให้มั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยความพยายามของพระองค์จึงเป็นผู้ที่วางรากฐานสำหรับการรวมกันของทั้งสามอาณาจักร คืออาณาจักรชิลลา , อาณาจักรแพกเจและอาณาจักรโคกูรยอ

พระราชวงศ์แก้ไข

พระบิดา

  • คัลมุนวัง กุกบัน

พระราชมารดา

  • องค์หญิงวอนมยอง ตระกูล ปาร์ค 월명부인 박씨


อ้างอิงแก้ไข

  1. Il-yeon: Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea, translated by Tae-Hung Ha and Grafton K. Mintz. Book One, page 57. Silk Pagoda (2006). ISBN 1596543485