พระราชวังโฮฟบวร์ค

(เปลี่ยนทางจาก พระราชวังฮอฟบูร์ก)

พระราชวังโฮฟบวร์ค (เยอรมัน: Hofburg) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย พระราชวังสร้างในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮาพส์บวร์คซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี สมาชิกพระราชวงศ์มักจะพำนักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และพำนักที่พระราชวังเชินบรุนในฤดูร้อน

ปีกเนือนบวร์ค เบื้องหน้าคือพระราชานุสาวรีย์ เจ้าชายออยเกินแห่งซาวอย

แผนผัง แก้

แผนที่ภายในพระราชวังโฮฟบวร์ค
 

1. ปีกสวิส (Swiss Wing)
2a. อาสนวิหารออกัสตีน (Augustinian Church)
2b. อารามหลวงออกัสตีน (Augustinian Monastery)
3. ลานสตัลล์บูร์ก (Stallburg)
4. ลานอะมาเลียนบูร์ก (Amalienburg)
5. ปีกเลโอโปลด์ (Leopold Wing)
6. ปีกเรอดอเท็น (Redouten Wing)
7. อาชาวิทยาลัยฤดูหนาว (Winter Riding School)
8. หอพระสมุดหลวง (Imperial Library)
9. ปีกออกัสตีน (Augustinian Wing)
10. วังอาร์ชดยุกอัลเบรช์ท (Archduke Albrecht Palace)
11. ปีกสมุหนายก (Imperial Chancellory Wing)
12. ปีกท้องพระโรงเฟสซาล (Festsaal Hall Wing)
13. ปีกเซนต์มีคาเอล (St. Michael's Wing)
14. ปีกเนือนบูร์ก (Neue Burg Wing)
15. ประธานมณฑล (Corps de Logis)
16. ทำเนียบต้นปาล์ม หรือ ทำเนียบผีเสื้อ
A. จัตุรัสชั้นใน (Internal Castle Square)
B. จัตุรัสราตรีสโมสร (Ball House Square)
C. จัตุรัสเซนต์มีคาเอล (St. Michael's Square)
D. มณฑลสวิส (Swiss Court)
E. จัตุรัสโยเซฟ (Joseph Square)
F. จัตุรัสอัลเบิร์ต (Albertina Square)
G. ราชอุทยาน
H. เฮลเดนแพลนซ์ (Heldenplatz)

สร้างระหว่าง ศตวรรษที่ 13 ถึง 17
สร้างระหว่าง ศตวรรษที่ 18
สร้างระหว่าง ศตวรรษที่ 19 ถึง 20

แหล่งข้อมูลอื่น แก้