พระราชบัญญัติภาวะเอกรูป

พระราชบัญญัติสมานฉันท์[1] (อังกฤษ: Act of Uniformity) ในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาแห่งอังกฤษ รัฐสภาได้ออก “พระราชบัญญัติสมานฉันท์” หลายฉบับ ทุกฉบับมีจุดประสงค์พื้นฐานในการอนุรักษ์คริสต์ศาสนาในโบสถ์อังกฤษ

หนังสือสวดมนต์สามัญ ค.ศ. 1596

(เลขในวงเล็บเป็นการอ้างอิงโดยนำด้วย ปีที่ครองราชย์ ตามด้วยพระนาม และ มาตราของพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ลำดับพระราชบัญญัติของอังกฤษมาจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1962

อ้างอิงแก้ไข

  • Uniformity Acts[1]

ดูเพิ่มแก้ไข