พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พระพุทธไสยาสน์
Reclining buddha Wat pho1.jpg
พระพุทธไสยาสน์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม พระพุทธไสยาสน์
ชื่อสามัญ พระนอน
ประเภท พระพุทธรูป
ศิลปะ ปางไสยาสน์ ศิลปะสุโขทัย
ขนาด
• ความกว้าง
• ความสูง

สูง 15 เมตร ยาว 46 เมตร
วัสดุ สำริด ลงรักปิดทอง ประดับมุก ลงรัก
สถานที่ประดิษฐาน พระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ความสำคัญ พระพุทธรูปสำคัญเก่าแก่สมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมายเหตุ


พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดโพธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทย คือยาวถึงสองเส้นสามวา, รองลงมาจากพระนอนจักรสีห์ (ยาวสามเส้น สามวา สองศอก หนึ่งคืบ เจ็ดนิ้ว) และพระนอนวัดขุนอินทประมูล (ยาวสองเส้นห้าวา)

พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์ ด้านพระบาท
พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์ ด้านพระเศียร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทั้งวัด องค์พระก่อด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทองทั้งองค์

พระบาทของพระพุทธไสยาสน์แต่ละข้าง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 5 เมตร มีภาพมงคล 108 ประการ เป็นลวดลายประดับมุก ภาพมงคลแต่ละอย่างจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภาพกงจักร ซึ่งอยู่ตรงกลางพระบาท ทั้งสองข้างมีภาพเหมือนกัน

รายการอ้างอิงแก้ไข