พระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พระพุทธไสยาส หรือเรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (หรือที่เรียกกันว่า วัดโพธิ์) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทย คือยาวถึงสองเส้นสามวา, รองลงมาจากพระนอนจักรสีห์ (ยาวสามเส้น สามวา สองศอก หนึ่งคืบ เจ็ดนิ้ว) และพระนอนวัดขุนอินทประมูล (ยาวสองเส้นห้าวา)

พระพุทธไสยาส
Reclining buddha Wat pho1.jpg
ชื่อสามัญพระนอน
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะปางไสยาสน์ ศิลปะสุโขทัย
ความกว้างสูง 15 เมตร ยาว 46 เมตร
วัสดุสำริด ลงรักปิดทอง ประดับมุก ลงรัก
สถานที่ประดิษฐานพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ความสำคัญพระพุทธรูปสำคัญเก่าแก่สมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์ ด้านพระบาท
พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์ ด้านพระเศียร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทั้งวัด องค์พระก่อด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทองทั้งองค์

พระบาทของพระพุทธไสยาสน์แต่ละข้าง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 5 เมตร มีภาพมงคล 108 ประการ เป็นลวดลายประดับมุก ภาพมงคลแต่ละอย่างจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภาพกงจักร ซึ่งอยู่ตรงกลางพระบาท ทั้งสองข้างมีภาพเหมือนกัน

รายการอ้างอิงแก้ไข