พระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พระพุทธไสยาสน์ หรือเรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (หรือที่เรียกกันว่า วัดโพธิ์) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทย คือยาวถึงสองเส้นสามวา, รองลงมาจากพระนอนจักรสีห์ (ยาวสามเส้น สามวา สองศอก หนึ่งคืบ เจ็ดนิ้ว) และพระนอนวัดขุนอินทประมูล (ยาวสองเส้นห้าวา)

พระพุทธไสยาส
ชื่อสามัญพระนอน
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะศิลปะสุโขทัย
ความกว้างยาว 46 เมตร
ความสูง15 เมตร
วัสดุก่ออิฐถือปูน ลงรัก ปิดทอง ประดับมุก
สถานที่ประดิษฐานพระวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ความสำคัญพระพุทธรูปสำคัญเก่าแก่สมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์ ด้านพระบาท
พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์ ด้านพระเศียร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทั้งวัด องค์พระก่อด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทองทั้งองค์

พระบาทของพระพุทธไสยาสน์แต่ละข้าง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 5 เมตร มีภาพมงคล 108 ประการ เป็นลวดลายประดับมุก ภาพมงคลแต่ละอย่างจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภาพกงจักร ซึ่งอยู่ตรงกลางพระบาท ทั้งสองข้างมีภาพเหมือนกัน

รายการอ้างอิง

แก้