พระปทุมเถระ (โสม)

พระปทุมเถระ มีนามเดิมว่า โสม (อังกฤษ: Preah Botumthera Som) เป็นพระสงฆ์และนักเขียนขาวกัมพูชา บางครั้งในเอกสารภาษาฝรั่งเศสเรียกท่านว่า Venerable Botumthera Som หรือ Brah Padumatthera เกิดเมื่อ พ.ศ. 2395 ที่จังหวัดไพรแวง บิดาชื่องวน มารดาชื่อ ยินเป็นบุตรคนที่หกจากทั้งหมดเจ็ดคน ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดกำเพรา ต่อมาได้บวชเป็นพระภิกษุ มาเล่าเรียนในพนมเปญ แล้วจึงกลับไปจำพรรษาที่วัดกำเพราอีก

พระปทุมเถระ (โสม)
เกิดพ.ศ. 2395
จังหวัดไพรแวง
เสียชีวิตพ.ศ. 2475
สัญชาติกัมพูชา
ชื่ออื่นโสม
อาชีพพระภิกษุ
ผลงานเด่นตุมเตียว
บุพการี
  • งวน (บิดา)
  • ยิน (มารดา)

ใน พ.ศ. 2454 ท่านได้แต่งเรื่อง ตึ๊กรำ ผการำ (Dik ram phka ram; การร่ายรำของน้ำและดอกไม้)[1] ผลงานที่โดดเด่นของท่านคือเรื่องตุมเตียว ซึ่งแต่งเมื่อ พ.ศ. 2418 ขณะอายุได้ 63 ปี ซึ่งเป็นเรื่องความรักคลาสสิกของวรรณคดีกัมพูชาในจังหวัดกำปงจาม เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2475 ขณะอายุได้ 80 ปี

อ้างอิง แก้

  • บัญญัติ สาลี. วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน. มหาสารคาม. อภิชาตการพิมพ์. 2551

แหล่งข้อมูลอื่น แก้