พระนางอเปรัตนา (พม่า: အပယ် ရတနာ, ออกเสียง: [ʔəpɛ̀ jədənà]; หรือ อเบรัตนา) พระอัครมเหสีของ พระเจ้าจั่นซิตา แห่ง ราชวงศ์พุกาม ของพม่าและพระอัยยิกา (ยาย) ของ พระเจ้าอลองสิธู ของพุกาม พระนางอภิเษกกับพระเจ้าจั่นซิตาเมื่อครั้งพระองค์ยังเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพ พระนางถูกสืบทอดตำแหน่งพระอัครมเหสีโดย ตันบูละ

พระนางอเปรัตนา
အပယ် ရတနာ
พระอัครมเหสีของพม่า
ดำรงพระยศ1084 – ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1100
ก่อนหน้ามณีจันทา
ถัดไปตันบูละ
ประสูติประมาณคริสต์ทศวรรษ 1040
สวรรคตประมาณคริสต์ทศวรรษ 1100
พุกาม
พระสวามีพระเจ้าจั่นซิตา
พระราชบุตรชเวอินตี
ราชวงศ์ราชวงศ์พุกาม
ศาสนาพุทธเถรวาท