พระนางชีนโบ่แม (พม่า: ရှင်ဘို့မယ်, ออกเสียง: [ʃɪ̀ɴ bo̰ mɛ̀]) เป็นพระมเหสีในกษัตริย์แห่งอาณาจักรอังวะถึง 5 พระองค์ พระนางชีนโบ่แมเป็นพระมเหสีที่มีความงดงามทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง กษัตริย์พระองค์ที่ 4 จึงได้รับการสถาปนาเป็นพระอัครมเหสีเมื่อ ค.ศ. 1407 ต่อมาได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าฝรั่งมังศรี กษัตริย์พระองค์ที่ 5 พระราชโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง กระทั่งพระนางเชงสอบูได้เข้ามาเป็นพระมเหสีเมื่อ ค.ศ. 1424

พระนางชีนโบ่แม
ရှင်ဘို့မယ်
พระมเหสีวังเหนือแห่งอังวะ
ระหว่างปลายพฤษภาคม ค.ศ. 1426 – ป. พฤษภาคม ค.ศ. 1439
ก่อนหน้าตัวพระองค์เอง
ต่อไปTanzaung Mibaya
พระอัครมเหสีแห่งอังวะ
ระหว่างใน 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1425 – 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1426
ก่อนหน้าซอมี่นละ
ต่อไปShin Myat Hla
พระมเหสีวังเหนือแห่งอังวะ
ระหว่างป. ตุลาคม ค.ศ. 1421 – สิงหาคม ค.ศ. 1425
ก่อนหน้าSaw Khway
ต่อไปตัวพระองค์เอง
พระมเหสีวังตะวันตกแห่งอังวะ
ระหว่างป. สิงหาคม ค.ศ. 1408 – ป. ตุลาคม ค.ศ. 1421
ก่อนหน้าShin Mi-Nauk
ต่อไปTaungdwin Mibaya
คู่อภิเษกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
พระเจ้าฝรั่งมังศรี
พระเจ้ากะเล่เจ้ตองโญ
พระเจ้าโม่ญี่นตะโด้
พระราชบุตรไม่มี
พระราชบิดาTheingathu[1]
พระราชมารดาSaw Salaka Dewi[1]
ประสูติราวคริสต์ทศวรรษที่ 1390
Taungdwin
สวรรคต?
อังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1425 พระนางชีนโบ่แมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวรรคตของพระเจ้าฝรั่งมังศรี ต่อมาพระนางได้อภิเษกกับพระเจ้ามี่นละแง กษัตริย์พระองค์ที่ 6 ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าฝรั่งมังศรี อีก 3 เดือนต่อมาพระนางได้วางยาพิษปลงพระชนม์องค์ยุวกษัตริย์เพื่อให้ชู้รักคือเจ้าฟ้ากะเล่เจ้ตองโญขึ้นสืบราชบัลลังก์แห่งอังวะ และอีกครั้งที่พระนางได้เป็นพระอัครมเหสี ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1526 พระเจ้ากะเล่เจ้ตองโญถูกโม่ญี่นตะโด้แห่งเมืองโม่ญี่นโค่นราชบัลลังก์ พระองค์ได้สถาปนาพระนางชีนโบ่แมเป็นพระมเหสีรอง

อ้างอิง แก้ไข

  1. 1.0 1.1 Hmannan Vol. 1 2003: 372