พระนางชินมย็องซุนซ็อง

สมเด็จพระราชินีชินมย็องซุนซ็อง ตระกูลยู แห่งชุงจู (เกาหลี: 신명순성왕후) พระมเหสีองค์ที่ 3 ใน พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โครยอ พระราชมารดาของพระราชาแห่งโครยอถึง 2 พระองค์คือ พระเจ้าจองจงที่ 1 พระราชาลำดับที่ 3 และ พระเจ้าควางจง พระราชาลำดับที่ 4 เป็นพระอัยยิกาในพระเจ้าคย็องจง พระราชาลำดับที่ 5 และเป็นพระปัยยิกาในพระเจ้ามกจง พระราชาลำดับที่ 7

พระนางชินมย็องซุนซ็อง
พระราชสมภพค.ศ. 900
สวรรคตค.ศ. 951
แคซอง
พระราชสวามีพระเจ้าแทโจแห่งโครยอ
พระราชบุตรองค์ชายวังโย , พระเจ้าจองจงที่ 1
องค์ชายวังโซ , พระเจ้าควางจง
องค์ชายวังจอง , พระเจ้ามุนวอน
องค์หญิงนักรัง
ราชวงศ์โครยอ

พระราชินีชินมย็องซุนซ็องเสด็จพระราชสมภพในตระกูลยู แห่งชุงจูเมื่อ ค.ศ. 900 ได้รับการสถาปนาเป็นพระมเหสีเมื่อ ค.ศ. 918 เป็นปีเดียวกับที่พระสวามีได้ขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งโครยอเมื่อองค์ชายวังโยพระโอรสพระองค์ใหญ่ของพระองค์ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าจองจงที่ 1 ใน ค.ศ. 945 ก็ได้สถาปนาเป็นพระพันปีหลวง

กระทั่งพระนางได้เสด็จสวรรคตลงเมื่อ ค.ศ. 951 ตรงกับปีที่ 2 ในรัชสมัยพระเจ้าควางจงผู้เป็นพระโอรสองค์รองขณะมีพระชนมายุเพียง 50—51 พรรษา