พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี

กษัตริย์กัมพูชา

พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี เขมร : ព្រះរាជឱង្ការ ព្រះធម្មរាជា រាមាធិបតី , อักษรโรมัน: Dhammarajadhiraja ) ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) ไม่ทราบปีประสูติที่แน่นอน หลังจากที่พระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระนารายณ์รามาธิบดี พระเชษฐาทรงขึ้นครองราชย์ต่อได้ 5 ปีก็เสด็จสวรรคตหลังจากนั้น พระศรีราชา โอรสเจ้าพระยาญาติอีกพระองค์หนึ่งได้อ้างสิทธิ์ในราชสมบัติและขึ้นครองราชย์ที่เมืองจตุมุข ต่อมา พระศรีสุริโยไทยราชา พระนัดดาของพระศรีราชาซึ่งเป็นพระโอรสของ พระนารายณ์รามาธิบดี กษัตริย์ในรัชกาลก่อนก็ได้อ้างสิทธิ์ในราชสมบัติเช่นเดียวกันและเกิดการจลาจลแย่งชิงราชสมบัติกันขึ้นโดยพระศรีสุริโยไทยราชาประกาศตนเป็นกษัตริย์ที่เมืองศรีสันทร [1] ทำให้ขณะนั้นในพระราชอาณาจักรมีกษัตริย์พร้อมกันถึงสองพระองค์คือพระศรีราชาครองราชย์ที่เมืองจตุมุข และกษัตริย์อีกพระองค์คือพระศรีสุริโยไทยราชาครองราชย์ที่เมืองศรีสันทรและเกิดการรบพุ่งแย่งชิงราชสมบัติกันบ้านเมืองเกิดเป็นทุรยศราษฏรเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์พ.ศ. 2001-2047
รัชกาลก่อนหน้าพระศรีสุริโยไทยราชา
รัชกาลถัดไปพระศรีสุคนธบท
พระอัครมเหสีสมเด็จพระภัควดีศรีเทพธิดา
พระแม่นางเทพบุบผา
พระราชบุตรเจ้าพระยางามขัติยราชา
เจ้าพระยาจันทราชา
พระนามเต็ม
สมเด็จพระราชโองการ พระธรรมราชธิราชรามาธิบดี
พระนามเดิม
เจ้าพระยาธรรมราชา
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
ราชสกุลราชสกุลตระซ็อกประแอม
พระราชบิดาพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)
พระราชมารดาแม่นางศรีเสงี่ยม
ประสูติพ.ศ. 1989
สวรรคตพ.ศ. 2047 (58 พรรษา)

ต่อมา พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี พระโอรสอีกพระองค์ของพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) ทรงตั้งตนเป็นใหญ่และสามารถปราบปราม พระศรีราชา ลงได้ หลังจากนั้นทรงเนรเทศพระศรีราชาไปยังกรุงศรีอยุธยาจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาทรงทำสงครามแย่งชิงราชสมบัติกันกับ พระศรีสุริโยไทยราชา กษัตริย์อีกพระองค์ และสามารถปราบปรามทั้งพระศรีราชาและพระศรีสุริโยไทยราชาลงได้ใน พ.ศ. 2020 เมื่อทั้งสองพระองค์ถูกเนรเทศไปกรุงศรีอยุธยาแล้ว พระองค์จึงทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชา

พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดีพระองค์มีพระราชบุตรสองพระองค์ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ทั้งคู่ คือ พระศรีสุคนธบท และ พระบรมราชาที่ 2 (พญาจันทน์) พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดีทรงเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2047 [2] อยู่ในราชสมบัติ 37 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  • ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา แปลโดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์). นนทบุรี. สำนักพิมพ์ศรีปัญญา. 2550
  1. Société Asiatique (1871) Journal asiatique: ou recueil de mémoires d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux sciences, à la littérature et aux langues des peuples orientaux, Volume 18, Publisher: Society, Original from the Bavarian State Library
  2. Eng Soth, Lim Yan (1969) Document of the great Khmer man (Khmer royal genealogy), Publisher: Member of the Historical Committee Ministry of Education, Youth, and Sport, OCLC Number: 1112074917