พระตำหนักสวนกระต่าย

พระตำหนักสวนกระต่าย โบราณสถานประเภทพระตำหนักร้าง ตั้งอยู่ท้ายวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพระราชวังโบราณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกรมขุนพรพินิต[1] พระราชโอรสองค์เล็ก เมื่อกรมขุนพรพินิตอุปราชาภิเษกเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ก็ยังคงประทับอยู่ที่พระตำหนักนี้

พระตำหนักสวนกระต่าย
ข้อมูลทั่วไป
สถานะโบราณสถาน
ประเภทพระตำหนัก
สถาปัตยกรรมอยุธยา
ที่ตั้งพระราชวังโบราณ
เมืองตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเทศประเทศไทย
รื้อถอนพ.ศ. 2310 (ถูกทำลาย)
ในกำกับดูแลของกรมศิลปากร

ใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ได้ระบุไว้ว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2301 สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี ซึ่งผนวชอยู่ ณ วัดละมุด ได้ลาผนวชและมาเฝ้าพระราชบิดาในขณะประชวรหนักโดยได้มาประทับที่พระตำหนักแห่งนี้

โบราณสถานที่เหลืออยู่ คือ ซากฐานพระตำหนัก สระระฆังซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระตำหนัก ส่วนโรงอาลักษณ์ และ หอหลวง ไม่เหลือหลักฐานให้เห็นแล้ว

อ้างอิง

แก้