พระชุติธรรมนราสพ

พระชุติธรรมนราสพ
Phra Chutidharmanarasapa.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม พระชุติธรรมนราสพ
ชื่อสามัญ
ประเภท พระพุทธรูป
ศิลปะ ศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางห้ามสมุทร
ขนาด
• ความกว้าง
• ความสูง


วัสดุ สำริดกะไหล่ทอง
สถานที่ประดิษฐาน พระวิหาร วัดราชนัดดาราม
ความสำคัญ
หมายเหตุ

พระชุติธรรมนราสพ เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศองค์หนึ่ง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดราชนัดดาราม ทางกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง มีแต่เรื่องในประวัติวัดราชนัดดารามระบุว่า จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระราชศรัทธาปิดทององค์พระ และถวายพระนามว่า “พระชุติธรรมนราสพ”