พระครูไพศาลสารธรรม (ปี่ อินฺทโชโต)

พระครูไพศาลสารธรรม (หลวงพ่อปี่ อินฺทโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ และอดีตเจ้าคณะอำเภอพานทอง เขต 2 ท่านเป็นพระเกจิดังของอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ท่านพัฒนาวัดโคกท่าเจริญ จนมีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน เช่น สร้างพระอุโบสถ์ ฯลฯ หลวงพ่อปี่ ท่านเก่งด้านไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ การทำนายของหาย การเล่นแร่แปรธาตุ เป็นต้น

พระครูไพศาลสารธรรม

(ปี่ อินทฺโชโต)
ชื่ออื่นหลวงพ่อปี่
ส่วนบุคคล
เกิด21 กันยายน พ.ศ. 2433
เกิด ณ บ้านสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (71 ปี)
มรณภาพ11 มกราคม พ.ศ. 2505
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.ตรี
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดโคกท่าเจริญ จังหวัดชลบุรี
อุปสมบท16 กรกฎาคม 2453 (อายุ 20 ปี)
พรรษา52
ตำแหน่งอดีตเจ้าคณะอำเภอพานทอง เขต 2

ประวัติ แก้

หลวงพ่อปี่ ท่านมีนามเดิมว่า " เล่าปี่ " นามสกุล " ทองสงวน " เกิดวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล ตรงกับวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2433 เกิดที่บ้านสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด ทองสงวน[1]

ครั้นเจริญวัยแล้วได้ติดตามบิดามารดามาอยู่ที่บ้านท่าตะกูด ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลาง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

อุปสมบท แก้

จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบท ณ วัดโคกท่าเจริญ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปี ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 โดยมี

- พระอุปัชฌาย์ พระครูเปิ้น พุทฺธสโร วัดบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (เจ้าคณะแขวงอำเภอพานทอง)
- พระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ล่อน วัดโคกท่าเจริญ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- พระอนุสาวนาจารย์ พระใบฏีกาจู วัดบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ท่านได้รับฉายาทางธรรมว่า " อินฺทโชโต "

หลวงพ่อปี่ เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ได้บริหารวัดโคกท่าเจริญ มีการสร้างเสนาสนะต่าง ๆ การก่อสร้างเสนาสนะนั้น กำนันทอง สหายา ซึ่งเป็นกำนันตำบลพานทอง พร้อมด้วยญาติ และประชาชน เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

หลวงพ่อปี่ ท่านเรียนวิชาความรู้หลายอย่าง ทั้งทางไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ แม้การเล่นแร่แปรธาตุ ทำกะปิ น้ำปลา ท่านทำเพื่อให้เห็นความเป็นจริงแล้วก็หยุด ใครมาขอเรียนวิชานั้น ท่านก็ไม่ยอมให้เรียน วิชาทั้งหลายเมื่อท่านสิ้นไปแล้ว วิชานั้นก็สิ้นตามท่านไปด้วย

วิชาโหราศาสตร์ จะแม่นยำมาก นอกจากทำนายของหายให้พบแล้ว ยังทำนายการสงครามระหว่างประเทศได้ถูกต้อง ในสมัยสงครามญี่ปุ่น นายชิต ชื่นชูเวช นายอำเภอพานทอง ก็เป็นนักโหราศาสตร์ เมื่อคุยกันแล้ว ก็คุยกันถึงเรื่องสงคราม มีการทำนายกันว่า เมื่อไรสงครามจะยุติ หลวงพ่อปี่ ทำนายไว้แล้วเขียนใส่ตลับเก็บไว้ เมื่อสงครามยุติมาเปิดตลับดู ก็เป็นจริงดังที่หลวงพ่อปี่ได้ทำนายไว้ จึงเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องการดูหมอดูสิ่งต่าง ๆ

การศึกษา แก้

 • - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกลาง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • - เป็นครูสอนนักเรียนที่ โรงเรียนวัดโคกท่าเจริญ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วิทยฐานะ แก้

 • พ.ศ. 2462 สอบได้นักธรรม ชั้นตรี สำนักเรียนวัดโคกท่าเจริญ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

งานด้านการปกครอง แก้

 • พ.ศ. 2463 เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
 • พ.ศ. 2465 เป็นเจ้าคณะตำบลพานทอง เขต 2
 • พ.ศ. 2472 เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์ แก้

งานด้านการพัฒนา แก้

 • พ.ศ. 2476 สร้างศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ พื้นกระดานไม้ตะแบก เสาไม้แดง ไม้มะหาด ไม้สระแกทราย เดิมหลังคามุงกระเบื้องหางแมงดา ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอลูซิ้งค์ ยาว 13 วา กว้าง 10 วา
 • พ.ศ. 2477 หลวงพ่อปี่ เจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ ได้ร่วมมือกับ นายทอง สหายา กำนันตำบลพานทอง พร้อมประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างโรงเรียนขึ้นบริเวณวัดโคกท่าเจริญ เป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว มีมุข 2 ด้าน กว้าง 11.50 เมตร ยาว 24 เมตร ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลพานทอง 2 (ปี่ทองราษฎร์ผดุง) [2] เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
 • พ.ศ. 2482 เริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่ สร้างในที่เดิม แต่กว้างยาว สูงว่าหลังเดิม แล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2495
 • พ.ศ. 2496 ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา
 • พ.ศ. 2499 ยกช่อฟ้า

มรณภาพ แก้

หลวงพ่อปี่ ท่านชราภาพมากแล้ว มีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนในที่สุดท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 71 ปี พรรษาที่ 52

อ้างอิง แก้

 1. ประวัติ หลวงพ่อปี่ วัดโคกท่าเจริญ จ.ชลบุรี
 2. "ปี พ.ศ. 2477 หลวงพ่อปี่ เจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ ได้ร่วมกับนายทอง สหายา กำนันตำบลพานทอง พร้อมทั้งประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างโรงเรียนขึ้นบริเวณวัดโคกท่าเจริญ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-27. สืบค้นเมื่อ 2018-03-25.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า พระครูไพศาลสารธรรม (ปี่ อินฺทโชโต) ถัดไป
-   เจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ
(พ.ศ. 2463 – พ.ศ. 2505)
  หลวงพ่อบุญนำ มนุสฺสเสฏโฐ