พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยประชาชน

พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยประชาชน (อังกฤษ: People's Liberal Democratic Party; อักษรจีนตัวย่อ: 人民自由民主党; อักษรจีนตัวเต็ม: 人民自由民主黨; มลายู: Parti Liberal Demokratik Rakyat) ก่อตั้งโดยออย บุน อเว ผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 พรรคนี้จดทะเบียนเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 พรรคนี้เข้าร่วมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 แต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองครั้ง

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้