พรรคเขมรสาธารณรัฐ

(เปลี่ยนทางจาก พรรคสาธารณรัฐเขมร)
บทความนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองในปัจจุบันของกัมพูชา สำหรับรัฐในอดีตของกัมพูชา ดูที่ สาธารณรัฐเขมร
บทความนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองในปัจจุบันของกัมพูชา สำหรับพรรคการเมืองในอดีตของกัมพูชา ดูที่ พรรคสาธารณรัฐ (กัมพูชา)

พรรคเขมรสาธารณรัฐ (เขมร: គណបក្សខ្មែរសាធារណរដ្ឋ คณบกฺสขฺแมรสาธารณรฎฺฐ; อังกฤษ: Khmer Republican Party) เป็นพรรคการเมืองในประเทศกัมพูชา ก่อตั้งเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2549[1] และเข้าร่วมการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมี ลน ริธ เป็นหัวหน้าพรรค ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 พรรคนี้ได้ลำดับที่ 10 โดยได้ 11,693 คะแนน[2][3]

แม้ว่าพรรคจะใช้ชื่อ พรรคเขมรสาธารณรัฐ แต่แนวนโยบายของพรรคไม่ได้สนับสนุนการปกครองระบอบสาธารณรัฐ[4] แต่เน้นความร่วมมือระหว่างฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา และกลุ่มเสรีนิยม พรรคนี้สนับสนุนนโยบายของกลุ่มฝ่ายขวา ได้แก่ รูปแบบรัฐแบบราชอาณาจักรกัมพูชา การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมกัมพูชา นโยบายแบบฝ่ายซ้ายได้แก่ การสร้างอาชีพเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ปรับปรุงเศรษฐกิจของกัมพูชา เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง สิทธิของผู้ใช้แรงงานที่จะได้รับค่าจ้างละสวัสดิการที่เป็นธรรม นโยบายแบบเสรีนิยมคือการสนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรี เสรีภาพในการพิมพ์และการนับถือศาสนาของประชาชน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข