พรรคสังคมประชาธิปไตย (ประเทศไอซ์แลนด์)

พรรคสังคมประชาธิปไตย (ไอซ์แลนด์: Alþýðuflokkurinn, lit. People's Party) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมนิยม[1] ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1916 โดยเป็นตัวแทนทางการเมืองของสหภาพแรงงานในประเทศไอซ์แลนด์[2] พรรคสังคมประชาธิปไตยเป็นสมาชิกแรงงานและสังคมนิยมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1926 จนถึงปี ค.ศ. 1940[3]

พรรคสังคมประชาธิปไตย
Alþýðuflokkurinn
ยุบรวมกับแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมนิยม
จุดยืนซ้าย-กลาง
กลุ่มระดับสากลขบวนการนักสังคมนิยมสากล
สีสีแดง
การเมืองประเทศไอซ์แลนด์
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง คะแนนเสียง % ที่นั่ง ลำดับที่
สิงหาคม 1916 398   6.8   N/A 6  
ตุลาคม 1916 903.5   6.8   1   6  
1919 949   6.8   0   4  
1922 2,033   17.2   N/A 4  
1923 4,912.5   16.2   1   3  
1926 3,164   22.7   N/A 3  
1927 6,097.5   19.0   5   3  
1930 4,893   20.3   N/A 3  
1931 6,197.5   16.1   4   3  
1933 6,864.5   19.2   5   3  
1934 11,269.5   21.7   10   3  
1937 11,084.5   19.0   8   3  
กรกฎาคม 1942 8,979   15.4   6   4  
ตุลาคม 1942 8,455   14.2   7   4  
1946 11,914   17.8   9   4  
1949 11,937   16.5   7   4  
1953 12,093   15.6   6   4  
1956 15,153   18.3   8   3  
มิถุนายน 1959 10,632   12.5   6   4  
ตุลาคม 1959 12,909   15.2   9   4  
1963 12,697   14.2   8   4  
1967 15,059   15.7   9   4  
1971 11,020   10.5   6   4  
1974 10,345   9.1   5   4  
1978 26,912   22.0   14   3  
1979 21,580   17.4   10   4  
1983 15,214   11.7   6   4  
1987 23,265   15.2   10   3  
1991 24,459   15.5   10   3  
1995 18,846   11.4   7   4  

อ้างอิงแก้ไข

  1. Oskar Niedermayer; Richard Stöss; Melanie Haas (14 July 2006). Die Parteiensysteme Westeuropas. Springer-Verlag. p. 268. ISBN 978-3-531-14111-4.
  2. Eiríkur Bergmann Einarsson; Eirikur Bergmann (31 January 2014). Iceland and the International Financial Crisis: Boom, Bust and Recovery. Palgrave Macmillan. p. 34. ISBN 978-1-137-33200-4.
  3. Kowalski, Werner. Geschichte der sozialistischen arbeiter-internationale: 1923 - 19. Berlin: Dt. Verl. d. Wissenschaften, 1985.