ผ้าผูกคอหูกระต่าย

บทความนี้เกี่ยวกับผ้าผูกคอที่ใช้ในพิธีการ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ หูกระต่าย (แก้ความกำกวม)

ผ้าผูกคอหูกระต่าย (อังกฤษ: Bow tie) หมายถึงผ้าผูกคอชนิดหนึ่ง ผูกเป็นรูปโบ นิยมใส่ในพิธีการ หรือใส่กับชุดสูท

หูกระต่ายลายกรมทหารแถบขวาง (Regimental stripe bow tie)

ต้นตำรับและประวัติแก้ไข

มีต้นกำเนิดมาจากทหารรับจ้างโครเอเชียในสงครามปรัสเซีย ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17

ลักษณะโดยรวมผู้สวมผ้าผูกคอหูกระต่ายแก้ไข

ปัจจุบันแก้ไข

ประเภทผ้าผูกคอหูกระต่ายแก้ไข

ระเบียงภาพแก้ไข