สวัสดีครับ ผมเป็นคนนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้ใช้วิกิพีเดียเพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในหลายครั้ง และผมก็ชอบแก้ไขบทความต่าง ๆ ในวิกิพีเดียจำนวนมากมาย โดยเพิ่มข้อมูลบ้างหรือตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกบ้าง ถ้าผมได้ทำหรือแก้ไขอะไรที่ไม่ถูกกฎของวิกิพีเดียก็สามารถตักเตือนได้ครับ เนื่องจากผมเป็นมือใหม่

เรื่องที่ชอบเขียนแก้ไข

600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี