THAI18
ชื่อในวิกิพีเดีย THAI18
วันเกิด
อาชีพ
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ บ้าน
เว็บไซต์
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (2 ปี)
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ
สิ่งที่สนใจ ประวัติศาสตร์ การเมือง
ติดวิกิพีเดีย
ระดับทักษะ
จำนวนเรื่องที่เขียน


เป็นเลขาธิการโครงการดาวผู้ใช้เกียรติยศวิกิพีเดียไทย

บทความที่สร้างแก้ไข

พ.ศ. 2562แก้ไข

พฤษภาคม 2562แก้ไข