ข้อมูลที่อยากเปิดเผย แก้

1. ผมชื่อภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย****** 2. ชื่อ "ภาณุวิชญ์" มาจกคำสองคำคือ "ภาณุ" ที่แปลว่าพระอาทิตย์ และ "วิชญ"์ แปลว่านักปราชญ์****** 3. ส่วนนามสกุลนั้นไม่รู้ ขอพ่อใช้****** 4. บ้านผมอยู่ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง****** 5. ตอนนี้ผมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์****** 6. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชื่อเต็มๆว่า "โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ"****** 7. ผมเกลียดเลข****** 8. ผมชอบการเล่นคำผวน (กำลังพยายามเลิก)****** 9. ผมสนใจเรื่องเกี่ยวกะคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทั้ง Hardware และ Software ตอนนี้กำลังให้ความสนใจไปที่ Linux****** 10. ผมเชี่ยวชาญภาษา HTML****** 11. ผมแพ้กุ้ง แพ้ปู และไม่กินเผ็ด****** 12. ผมทำสเปซที่ "mwit-doctor.spaces.com"****** 13. ผชอบดูหนังซึ้งเรียกน้ำตา ****** 14. เวลาส่วนมาที่เหลือจากการเรียนอยู่หน้าคอม แต่ผมไม่เล่นเกมส์เลย ยกเว้นบางครั้งเล่น Super Mario****** 15. คอมพิวเตอร์ของผมมีสอง OS คือ Windows Xp และ Fedora Core 7****** 16. เวลาว่างผมชอบอยู่เฉยๆ เพราะถ้าไม่อยู่เฉยแล้วมันจะไม่ว่าง (จริงๆนะ)****** 17. โดยเฉลี่ยผมนอนวันละ 6 ชั่วโมง****** 18. จบครับ******


  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
17ผู้ใช้คนนี้อายุ 17 ปี
 ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 19 กันยายน
 ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีกันย์
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์
Dw ผู้ใช้คนนี้ ถักทอความฝันเป็นเว็บเพจ ด้วย
อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์
 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซีพลัสพลัส
 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
 ผู้ใช้คนนี้ยอมรับการใช้ภาษาแชต
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา