ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคัดสรร
770 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การถ่ายรูป ภาพถ่าย
ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC 
ผู้ใช้คนนี้มีความสนใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ผู้ใช้คนนี้มีความสนใจเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมทางศาสนา
ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
15 ปี 9 เดือน 14 วัน
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
This user can contribute with a near-native level of English.