ผู้ใช้คนนี้รักประเทศไทย
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
sou-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาใต้ได้ในระดับชำนาญ
ค่นช้ายค่นนี้แลงต้ายได้ดีเหมือนคนต้าย
ms-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามาเลย์ได้ในระดับสูง
Pengguna ini mampu bersumbangsih dengan bahasa Melayu tingkat mahir
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
mfa-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามลายูปัตตานีได้ในระดับพื้นฐาน
เปิงฆูนอ นิง ปานา บฮาซอ มือลายู ปตานิง ซีกิ
ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ