ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/3 มีนาคม 2556

3 มีนาคม 2556แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
4/3/2556 01:43:36 BotKung Poompui การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:07071205120705A5N80.jpg
3/3/2556 23:11:23 Ed veg Lux2545 การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Cambodia UNTAC logo.gif {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
3/3/2556 21:48:54 Sry85 Great456 การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:น้ำผึ้ง ณัฐริกา.jpg {{freeimage แหล่งที่มา = http://www.upyim.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C/
3/3/2556 20:20:15 Nullzero Nullzero การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Ghost Trick Phantom Detective screenshot.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.shacknews.com/screenshots.x?gallery=16397&game_id=8046&id=170305#img170308
3/3/2556 20:14:15 Nullzero Nullzero การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Ghost Trick Phantom Detective cover art.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = สามารถหาได้จากแคปคอม
3/3/2556 19:49:04 Earthpanot Earthpanot การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Toyota Thai Premier League logo.png {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.facebook.com/ToyotaThaiPremierLeague
3/3/2556 17:46:02 Palmy U-U Palmy U-U การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:แผนที่ทับกวาง.png {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = แผนที่เทศบาลตำบลทับกวาง ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลทับกวาง
3/3/2556 17:02:30 PatrickOpsn PatrickOpsn ไฟล์:ซุคฮอย ซู-35.jpg
3/3/2556 16:12:03 Palmy U-U Palmy U-U การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ผาเสด็จ.png {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.flickr.com/photos/num00/6808498992/sizes/l/in/photostream/
3/3/2556 12:18:45 Nullzero S mathatana การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Logo-BURIRAM-UNITED-300 425.png {{ลบ ซ้ำ ไฟล์:Buriram_PEA_F.C..png อาจพิจารณาย้ายไปทับไฟล์ดังกล่าวก็ได้เนื่องจากความละเอียดต่ำกว่า (ตามนโยบายการใช้งานภาพชอบธรรม)
3/3/2556 12:13:43 Nullzero S mathatana การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Logo-BURIRAM-UNITED-595 842.png {{ลบ ซ้ำ ไฟล์:Buriram_PEA_F.C..png
3/3/2556 12:13:37 Nullzero S mathatana การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Logo-BURIRAM-UNITED-1190 1684.png {{ลบ ซ้ำ ไฟล์:Buriram_PEA_F.C..png
3/3/2556 12:00:42 S mathatana S mathatana สัญญาอนุญาต ไฟล์:Buriram PEA F.C..png
3/3/2556 11:41:53 Nullzero Nullzero การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Argo2012Poster.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.impawards.com/2012/argo.html
3/3/2556 10:49:43 Nullzero Nullzero การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Looper poster.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.impawards.com/2012/looper_ver5.html
3/3/2556 04:27:14 Nullzero Nullzero การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:The Matrix Poster.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Matrix_Poster.jpg
3/3/2556 01:36:13 Puppykung999 Puppykung999 การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:21.Temple of Time - Gate of Future.png {{กล่องข้อมูล ไฟล์ชอบธรรม
3/3/2556 00:46:59 Aristitleism Torpido สัญญาอนุญาต ไฟล์:Suriyothai.jpg สมเด็จพระสุริโยทัย
3/3/2556 00:23:14 Jiruto Jiruto การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:กองบัญชาการศึกษา.gif {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
3/3/2556 00:02:01 แอนเดอร์สัน แอนเดอร์สัน การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:SealOfMalaccaTown.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.mbmb.gov.my/mbmb/logo.html