ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/20 กันยายน 2556

20 กันยายน 2556แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
20/9/2556 23:04:58 Ultra30 Ultra30 การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Greyson-Chance-900-600.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 22:35:38 Ultra30 Ultra30 การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ซันไซน์ & ซิตี้ ไลท์ส.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 22:27:48 Ultra30 Ultra30 การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:695036 1 f.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 20:26:25 ProfessorYALE ProfessorYALE การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Pinit ratanakul.jpg รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล
20/9/2556 20:25:32 ซวากสท์ ชาเกิล ซวากสท์ ชาเกิล การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:ว้ายบึ้ม.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 19:39:49 Poppycarey Poppycarey การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:หน้าปกอัลบั้มเดย์ไทม์เฟรน.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 19:06:57 Mr.BuriramCN Mr.BuriramCN การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:สถานีบางพลัด.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.mrta-blueline.com/progresses/report/5189d071d0fc7a3e01000012
20/9/2556 18:45:04 ซวากสท์ ชาเกิล ซวากสท์ ชาเกิล การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Shawshank.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 17:14:28 Dfddtdt Dfddtdt การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:พระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 14:29:01 Horus NOKSAAK การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Img 300 img-15184.jpg {{ลบ ภาพมีเครดิต
20/9/2556 13:24:31 Aekkasilp Aekkasilp การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:HBA-TH-Logo.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 08:01:30 Palmy U-U Palmy U-U การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Great dividing range has snow.jpeg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
20/9/2556 06:17:33 Taweetham Hdamm การอนุญาตใช้สิทธิ ไฟล์:Ayutthaya WLM.svg {{ลบ ลบด่วน ปรับปรุงภาพที่คอมมอนส์แล้ว ต้องการให้แผนที่ปรับปรุง