ป้ายโฆษณา หรือ แผงโฆษณา (อังกฤษ: billboard หรือในสหราชอาณาจักรหรือส่วนอื่นของโลกเรียก อังกฤษ: hoarding) เป็นสิ่งก่อสร้างกลางแจ้งขนาดใหญ่สำหรับโฆษณา โดยทั่วไปจะตั้งอยู่บริเวณที่มีการสัญจรคับคั่ง เช่นถนนที่มีการจราจรแออัด ป้ายโฆษณานี้จะแสดงโฆษณาสำหรับผู้คนและผู้ขับรถ โดยปกติแล้วจะแสดงสโลแกนและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ป้ายโฆษณาตั้งอยู่ในที่สูงที่สามารถเห็นได้โดยกลุ่มเป้าหมาย

ป้ายโฆษณาที่เขียนว่า "ต่อหน้ากฎหมาน ทุกคนเท่าเทียมกัน" ติดบนถนนไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโมกาดิชู

ป้ายโฆษณาขนาดใหญสุด ตั้งอยู่บริเวณสำคัญ บนถนนสายสำคัญ ทางด่วน หรือบริเวณสำคัญ และให้ผู้บริโภคที่มีอยู่คับคั่งเห็น (ส่วนมากเป็นบริเวณการจราจรแออัด)