ปุ่มใต้แอ่งกลีนอยด์

ปุ่มใต้แอ่งกลีนอยด์ (อังกฤษ: infraglenoid tubercle) เป็นส่วนของกระดูกสะบักที่อยู่ใต้แอ่งกลีนอยด์ (gleniod cavity) เป็นจุดเกาะของปลายจุดเกาะต้นด้านยาว (long head) ของกล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ เบรคิไอ (triceps brachii)

ปุ่มใต้แอ่งกลีนอยด์
(Infraglenoid tubercle)
กระดูกสะบักข้างซ้าย มองจากด้านข้าง (ปุ่มใต้แอ่งกลีนอยด์อยู่ตรงกลางขวาของภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินtuberculum infraglenoidale
TA98A02.4.01.021
TA21164
FMA23266
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้