ปุ่มนูนอัลนา หรือ ปุ่มกระดูกอัลนา (อังกฤษ: tuberosity of the ulna; ulnar tuberosity) เป็นบริเวณบนกระดูกอัลนา ตรงรอยต่อของพื้นผิวด้านหน้าและด้านล่างของโคโรนอยด์ โพรเซส และส่วนหน้าของตัวกระดูกอัลนา มีลักษณะเป็นส่วนยื่นขรุขระซึ่งเป็นจุดเกาะปลายของส่วนของกล้ามเนื้อเบรเคียลิส (Brachialis) และมีออบลีก คอร์ด (oblique cord) มายึดเกาะที่ขอบด้านข้างของปุ่มนูนอัลนา

ปุ่มนูนอัลนา
(Tuberosity of the ulna)
Gray213.png
มุมมองด้านหน้าของกระดูกปลายแขนข้างซ้าย
ละติน tuberositas ulnae
Gray's subject #52 214
Dorlands/
Elsevier
t_21/12829279

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข