ปีแยร์ ปีโญ เดอ เบแอน

ปีแยร์ ปีโญ เดอ เบแอน (ฝรั่งเศส: Pierre Pigneau de Béhaine; 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2284 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2342) เอกสารไทยเรียก พระสังฆราชอาดรัง[2] หรือ อาดรัน[3] เป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศส เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากบทบาทในการช่วยเหลือเหงียน ฟุก อั๊ญ (ต่อมาคือจักรพรรดิซา ล็อง) สถาปนาราชวงศ์เหงียนใน พ.ศ. 2345 หลังจากเกิดเหตุการณ์กบฏเต็ยเซิน

ปีแยร์ ปีโญ เดอ เบแอน
ส่วนบุคคล
เกิด2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2284
มรณภาพ9 ตุลาคม พ.ศ. 2342 (57 ปี)
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่เวียดนาม
อภิเษก24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2317

อ้างอิง แก้

  1. Đại Nam chính biên liệt truyện, (Sơ tập, Quyển 28)
  2. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. "พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 (13. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนเมืองเขมร)". วชิรญาณ. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. นิราศนครวัด. พระนคร : บรรณาคาร, 2515, หน้า 197