ปาล์มน้ำพุ

ชนิดของปาล์ม

ปาล์มน้ำพุ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Carpentaria acuminata) เป็นปาล์มลักษณะลำต้นเดี่ยว ปลูกเป็นไม้ประดับประเภทโตเร็ว รูปใบเป็นกาบห่อหุ้มลำต้นเหมือนหมาก ใบลักษณะใบแบบขนนก ขนาดลำต้นที่โคนประมาณ 6 -10 นิ้ว ลำต้นเห็นเป็นรอยกาบชัดเจน ลักษณะของกาบห่าง ทำให้ปาล์มน้ำพุโตเร็ว ไม่เป็นไม้ประดับที่ดี เนื่องจากเมื่ออายุประมาณ 5-10 ปี ลำต้นจะสูงชลูดไม่ตำกว่า 6 - 10 เมตร ไม่สวยงาม เจ้าของธุรกิจที่เพาะพันธุ์ปาล์มน้ำพุหากไม่รีบขายออกไปให้เร็วจะทำให้ปาล์มไม่เหลือฟอร์มไม้ประดับที่สวยงาม จึงไม่ค่อยนิยมเพาะพันธุ์ขาย

ปาล์มน้ำพุ

ปาล์มน้ำพุออกผลเป็นทะลายคล้าย ๆ หมาก แต่ผลเล็กกว่าหมาก คือขนาดผลยาวรีประมาณขนาดนิ้วก้อยเท่านั้น ผลเมื่อสุกพร้อมจะนำไปขยายพันธุ์ได้จะเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลืองและเป็นสีส้มสดในที่สุด เปลือกนอกของผลเมื่อโดนผิวหนังอ่อน ๆ จะเป็นพิษทำให้คันจึงควรระวังไม่บีบให้น้ำจากผลถูกผิวหนังอ่อน ๆ หรือเข้าตา