ปาล์มซอร์ส

(เปลี่ยนทางจาก ปาล์มซอร์สอิงค์)
Palmsource logo.png

ปาล์มซอร์ส เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบปฏิบัติการปาล์มโอเอสที่ใช้บนเครื่องพีดีเอ ปาล์มซอร์สเคยเป็นส่วนหนึ่งของปาล์มอิงค์ ที่ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตเครื่องพีดีเอทั้งในระบบปาล์มโอเอสและวินโดวส์โมบาย ปัจจุบันปาล์มซอร์สถูกถือครองโดยแอคเซส บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของญี่ปุ่น

ระบบปฏิบัติการปาล์มโอเอสได้ใช้บนเครื่องพีดีเอประมาณ 39 ล้านเครื่องที่จำหน่ายตั้งแต่ ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) จากผู้ผลิตเครื่องพีดีเอต่าง ๆ เช่นปาล์มอิงค์ ซัมซุง ลีโนโว การ์มิน และ โซนี่ และปาล์มซอร์สยังเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบางส่วนที่ใช้บนระบบปฏิบัติการปาล์มโอเอส โดยในเดือนกันยายน 2549มีซอฟต์แวร์ในระบบปาล์มโอเอสที่จำหน่ายโดยปาล์มเกียร์ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์บนเครื่องปาล์ม อยู่เป็นจำนวน 30,356 โปรแกรม

ปาล์มซอร์สยังเป็นผู้ถือครองระบบปฏิบัติการบีโอเอส (BeOS) ที่ได้ซื้อมาจากบีอิงค์ใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)